Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Θα ήθελα να κλείσω ραντεβού με τον Κυρ. Ιωάννου παρακαλώ.
Ik zou graag een afspraak met de heer Jansen willen maken.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Πότε θα σας ήταν βολικό;
Wanneer schikt het u?
Επίσημη, με ευγένεια
Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση;
Kunnen wij een ontmoeting afspreken?
Επίσημη, με ευγένεια
Νομίζω ότι πρέπει να βρεθούμε.
Ik denk dat wij elkaar moeten ontmoeten.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Θα ήταν δυνατό να αναβάλουμε την συνάντηση μας;
Zou het mogelijk zijn om onze afspraak te verzetten?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στις 2 μ.μ. Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε λίγο αργότερα; Για παράδειγμα στις 4;
Morgen om 14 uur kan ik helaas niet. Zou het misschien wat later kunnen, zo rond 16 uur?
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήταν δυνατό να ορίσουμε διαφορετική ημερομηνία;
Zou het mogelijk zijn om een andere datum te prikken?
Επίσημη, με ευγένεια
Θα πρέπει να αναβάλω την συνάντηση μας ως τις...
Ik moet onze afspraak naar ... verzetten.
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, έχω άλλο ραντεβού για την ίδια μέρα που κανονίσαμε να συναντηθούμε. Θα ήταν δυνατόν να ορίσουμε άλλη ημερομηνία;
Helaas heb ik op de dag van onze ontmoeting twee afspraken tegelijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om een andere datum af te spreken?
Επίσημη, με ευγένεια
Είμαι αναγκασμένος να αλλάξω την ημερομηνία της συνάντησης μας.
Ik ben genoodzaakt de datum van onze afspraak te veranderen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Μπορούμε να την κάνουμε λίγο πιο νωρίς/αργά;
Zouden wij ons wat vroeger/later kunnen ontmoeten?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό σας στέλλω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω το αυριανό ραντεβού μας.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze afspraak van morgen moet afzeggen. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην προτεινόμενη συνάντηση μας, και έτσι θα πρέπει να την ματαιώσω.
Helaas moet ik u meedelen dat ik onze voor morgen geplande afspraak niet kan bijwonen en daarom moet afzeggen.
Επίσημη, με ευγένεια
Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ματαιώσω το ραντεβού μας για αύριο.
Helaas moet ik onze afspraak voor morgen afzeggen.
Επίσημη, με ευγένεια
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω το ραντεβού μας.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Επίσημη, με ευγένεια