Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Θα ήθελα να κλείσω ραντεβού με τον Κυρ. Ιωάννου παρακαλώ.
Quisiera fijar una cita con el Sr. Pérez, por favor.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Πότε θα σας ήταν βολικό;
¿Cuándo le convendría?
Επίσημη, με ευγένεια
Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση;
¿Podemos concertar una reunión?
Επίσημη, με ευγένεια
Νομίζω ότι πρέπει να βρεθούμε.
Creo que deberíamos reunirnos.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Θα ήταν δυνατό να αναβάλουμε την συνάντηση μας;
¿Tendría algún inconveniente con posponer nuestra reunión?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στις 2 μ.μ. Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε λίγο αργότερα; Για παράδειγμα στις 4;
No podré estar allí mañana a las 2pm. ¿Podemos reunirnos un poco más tarde? ¿Por ejemplo a las 4?
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήταν δυνατό να ορίσουμε διαφορετική ημερομηνία;
¿Sería posible fijar otra fecha?
Επίσημη, με ευγένεια
Θα πρέπει να αναβάλω την συνάντηση μας ως τις...
Tendré que posponer nuestra reunión hasta...
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, έχω άλλο ραντεβού για την ίδια μέρα που κανονίσαμε να συναντηθούμε. Θα ήταν δυνατόν να ορίσουμε άλλη ημερομηνία;
Lamentablemente tengo otro compromiso para el mismo día que acordamos la reunión. ¿Sería posible fijar otra fecha?
Επίσημη, με ευγένεια
Είμαι αναγκασμένος να αλλάξω την ημερομηνία της συνάντησης μας.
Me veo en la obligación de cambiar la fecha de nuestra reunión.
Επίσημη, με ευθύτητα
Μπορούμε να την κάνουμε λίγο πιο νωρίς/αργά;
¿Podemos reunirnos un poco más temprano/un poco más tarde?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό σας στέλλω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω το αυριανό ραντεβού μας.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo para informarle que tendré que cancelar la cita de mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην προτεινόμενη συνάντηση μας, και έτσι θα πρέπει να την ματαιώσω.
Debo informarle que lamentablemente no podré asistir a la cita propuesta y por ello tendré que cancelarla.
Επίσημη, με ευγένεια
Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ματαιώσω το ραντεβού μας για αύριο.
Temo que tendré que cancelar nuestra cita de mañana.
Επίσημη, με ευγένεια
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω το ραντεβού μας.
Debido a..., temo que tendré que cancelar nuestra cita.
Επίσημη, με ευγένεια