Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Θα ήθελα να κλείσω ραντεβού με τον Κυρ. Ιωάννου παρακαλώ.
Jeg vil gerne have en aftale med Hr. Smith, tak.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Πότε θα σας ήταν βολικό;
Hvornår passer det dig?
Επίσημη, με ευγένεια
Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση;
Kan vi arrangere et møde?
Επίσημη, με ευγένεια
Νομίζω ότι πρέπει να βρεθούμε.
Jeg synes vi skal mødes.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Θα ήταν δυνατό να αναβάλουμε την συνάντηση μας;
Jeg spekulerer på om vi kan udskyde vores møde?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στις 2 μ.μ. Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε λίγο αργότερα; Για παράδειγμα στις 4;
Jeg kan ikke nå at være der klokken 14 i morgen. Kan vi gøre det lidt senere, for eksempel klokken 16?
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήταν δυνατό να ορίσουμε διαφορετική ημερομηνία;
Vil det være muligt at aftale en anden dato?
Επίσημη, με ευγένεια
Θα πρέπει να αναβάλω την συνάντηση μας ως τις...
Jeg er nødt til at udskyde vores møde til...
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, έχω άλλο ραντεβού για την ίδια μέρα που κανονίσαμε να συναντηθούμε. Θα ήταν δυνατόν να ορίσουμε άλλη ημερομηνία;
Jeg er desværre kommet til at dobbel booke den dag vi har aftalt at mødes. Vil det være muligt at aftale en anden dag?
Επίσημη, με ευγένεια
Είμαι αναγκασμένος να αλλάξω την ημερομηνία της συνάντησης μας.
Jeg er tvunget til at ændre datoen for vores møde.
Επίσημη, με ευθύτητα
Μπορούμε να την κάνουμε λίγο πιο νωρίς/αργά;
Kan vi mødes lidt tidligere/senere?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό σας στέλλω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω το αυριανό ραντεβού μας.
Jeg kunne ikke få fat i dig over telefonen, så jeg skriver denne mail for at fortælle dig at jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen. Jeg er i særdeles ked af enhver form for ulejlighed det har forårsaget.
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην προτεινόμενη συνάντηση μας, και έτσι θα πρέπει να την ματαιώσω.
Beklageligt, er jeg nødt til at informere dig om at jeg ikke er i stand til at deltage i vores foreslået møde, og er derfor nødt til at aflyse.
Επίσημη, με ευγένεια
Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ματαιώσω το ραντεβού μας για αύριο.
Jeg er bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale i morgen.
Επίσημη, με ευγένεια
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω το ραντεβού μας.
På grund af..., er jeg bange for jeg er nødt til at aflyse vores aftale.
Επίσημη, με ευγένεια