Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Θα ήθελα να κλείσω ραντεβού με τον Κυρ. Ιωάννου παρακαλώ.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Πότε θα σας ήταν βολικό;
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
Μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση;
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
Νομίζω ότι πρέπει να βρεθούμε.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Θα ήταν δυνατό να αναβάλουμε την συνάντηση μας;
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Δεν θα μπορέσω να έρθω αύριο στις 2 μ.μ. Θα μπορούσαμε να συναντηθούμε λίγο αργότερα; Για παράδειγμα στις 4;
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Επίσημη, με ευγένεια
Θα ήταν δυνατό να ορίσουμε διαφορετική ημερομηνία;
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
Θα πρέπει να αναβάλω την συνάντηση μας ως τις...
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, έχω άλλο ραντεβού για την ίδια μέρα που κανονίσαμε να συναντηθούμε. Θα ήταν δυνατόν να ορίσουμε άλλη ημερομηνία;
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
Είμαι αναγκασμένος να αλλάξω την ημερομηνία της συνάντησης μας.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευθύτητα
Μπορούμε να την κάνουμε λίγο πιο νωρίς/αργά;
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Δεν μπόρεσα να επικοινωνήσω μαζί σας μέσω τηλεφώνου, γι' αυτό σας στέλλω αυτό το email για να σας ειδοποιήσω ότι πρέπει να ακυρώσω το αυριανό ραντεβού μας.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Επίσημη, με ευγένεια
Δυστυχώς, θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στην προτεινόμενη συνάντηση μας, και έτσι θα πρέπει να την ματαιώσω.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Επίσημη, με ευγένεια
Φοβάμαι ότι θα πρέπει να ματαιώσω το ραντεβού μας για αύριο.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Επίσημη, με ευγένεια
Λόγω..., φοβάμαι ότι θα πρέπει να ακυρώσω το ραντεβού μας.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευγένεια