Γαλλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Wann würde es Ihnen passen?
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Επίσημη, με ευγένεια
Ich denke, wir sollten uns treffen.
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
Επίσημη, με ευγένεια
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευθύτητα
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
Επίσημη, με ευγένεια
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Επίσημη, με ευγένεια