Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Ich möchte um einen Termin mit Herrn Schmidt bitten.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Wann würde es Ihnen passen?
When would it suit you?
Επίσημη, με ευγένεια
Können wir ein Treffen vereinbaren?
Can we arrange a meeting?
Επίσημη, με ευγένεια
Ich denke, wir sollten uns treffen.
I think we should meet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Wäre es möglich, unsere Besprechung zu verschieben?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Morgen um 14 Uhr passt mir leider nicht. Würde es ein bisschen später gehen, sagen wir um 16 Uhr?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, ein anderes Datum festzulegen?
Would it be possible to set another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Ich muss unsere Besprechung bis zum ... verschieben.
I have to postpone our meeting until…
Επίσημη, με ευγένεια
Leider habe ich am Tag unserer Besprechung zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, ein anderes Datum zu vereinbaren?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich das Datum unserer Besprechung abändern.
I am forced to change the date of our meeting.
Επίσημη, με ευθύτητα
Könnten wir uns ein bisschen früher/später treffen?
Could we make it a bit earlier/later?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unseren morgigen Termin absagen muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich unseren für morgen vereinbarten Termin nicht wahrnehmen kann und diesen somit absagen muss.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider muss ich unseren morgigen Termin absagen.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Επίσημη, με ευγένεια
Aufgrund von ... muss ich leider unseren Termin absagen.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Επίσημη, με ευγένεια