Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

Je souhaiterais un rendez-vous avec M. Blanc, s'il vous plaît.
I would like an appointment with Mr Smith please.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Quand serait-ce le mieux pour vous ?
When would it suit you?
Επίσημη, με ευγένεια
Pouvons-nous fixer un rendez-vous ?
Can we arrange a meeting?
Επίσημη, με ευγένεια
Je pense que nous devrions nous rencontrer.
I think we should meet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

Je me demandais si nous pouvions ajourner notre rendez-vous ?
I wonder whether we can postpone our meeting?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Je ne pourrai pas être présent demain à 14h. Pouvons-nous nous voir un peu plus tard, disons 16h ?
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
Επίσημη, με ευγένεια
Serait-il possible de fixer une autre date ?
Would it be possible to set another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Je dois ajourner notre rendez-vous jusqu'au...
I have to postpone our meeting until…
Επίσημη, με ευγένεια
Je suis malheureusement déjà occupé le jour où nous avions prévu de nous rencontrer. Serait-il possible de se voir à une autre date ?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Je suis dans l'obligation de changer la date de notre rendez-vous.
I am forced to change the date of our meeting.
Επίσημη, με ευθύτητα
Pourrions-nous nous voir un peu plus tôt/tard ?
Could we make it a bit earlier/later?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Επίσημη, με ευγένεια
Je regrette de vous annoncer que je ne serai pas en mesure d'assister à la réunion proposée et dois par conséquent annuler.
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Επίσημη, με ευγένεια
Je dois malheureusement annuler notre rendez-vous de demain.
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Επίσημη, με ευγένεια
En raison de..., je dois malheureusement annuler notre rendez-vous.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
Επίσημη, με ευγένεια