Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

I would like an appointment with Mr Smith please.
मै शेखर नवलकर से मिलना चाहूँगा.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
When would it suit you?
आप जो भी समय योग्य समझें...
Επίσημη, με ευγένεια
Can we arrange a meeting?
क्या हम कभी एक साथ भेंट कर बात कर सकते हैं?
Επίσημη, με ευγένεια
I think we should meet.
मेरा मानना है कि हमें मिलना चाहिए.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

I wonder whether we can postpone our meeting?
अगर आपको ज्यादा परेशानी न हो तो क्या हम हमारी मुलाकात थोडी देर तक टाल सकते हैं?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
मैं कल दोपहर २ बजे नहीं आ पाऊँगा/पाऊँगी, क्या हम अपनी मुलाकात ४ बजे कर सकते हैं?
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to set another date?
क्या हमारी मुलाकात कोई और दिन हो सकती है?
Επίσημη, με ευγένεια
I have to postpone our meeting until…
मुझे हमारी मुलाकात... तक टालना होगा.
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
जिस दिन हमने मिलने का निश्चय किया था, लगता है उस दिन मै बहुत व्यस्त हूँ. क्या हम कोई और दिन मिल सकते हैं?
Επίσημη, με ευγένεια
I am forced to change the date of our meeting.
मैं अपने मुलाकात के दिन को बदलने में मजबूर हूँ.
Επίσημη, με ευθύτητα
Could we make it a bit earlier/later?
क्या हम थोडी जल्दी/देर बाद मिल सकते हैं?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
आप फोन पर नहीं मिले इस लिए मेल भेज रहा/रही हूँ. माफ कीजिए मुझे नहीं लगता की हम कल मिल पाएंगे. इस असुविधा के लिए क्षमा चाहता/चाहती हूँ.
Επίσημη, με ευγένεια
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
मुझे यह बताकर खेद है कि निश्चित किए हुए समय पर मैं नहीं आ पाऊँगा/पाऊँगी.
Επίσημη, με ευγένεια
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे हमारी मुलाकात रद्द करनी होगी.
Επίσημη, με ευγένεια
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
... की वजह से, मुझे हमारी नियुक्ती रद्द करनी होगी.
Επίσημη, με ευγένεια