Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

I would like an appointment with Mr Smith please.
Haluaisin sopia tapaamisen herra Siitosen kanssa.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
When would it suit you?
Mikä aika olisi sopiva teille?
Επίσημη, με ευγένεια
Can we arrange a meeting?
Voisimmeko sopia tapaamisen?
Επίσημη, με ευγένεια
I think we should meet.
Mielestämme meidän tulisi tavata.
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

I wonder whether we can postpone our meeting?
Voisimmekohan siirtää tapaamistamme?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
En pääsekään huomenna tapaamiseemme klo 14. Voisimmekohan siirtää tapaamista hieman myöhemmäksi, sopisiko esimerkiksi klo 16?
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to set another date?
Olisiko mahdollista sopia joku toinen päivä?
Επίσημη, με ευγένεια
I have to postpone our meeting until…
Minun täytyy siirtää tapaamistamme kunnes...
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
Valitettavasti olen sopinut toisen tapaamisen ajalle, jolloin meidän piti tavata. Sopisiko joku toinen päivämäärä?
Επίσημη, με ευγένεια
I am forced to change the date of our meeting.
Minun on valitettavasti siirrettävä tapaamistamme.
Επίσημη, με ευθύτητα
Could we make it a bit earlier/later?
Voisimmeko tavata hieman aiemmin / myöhemmin?
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
En saanut teitä puhelimella kiinni, joten kirjoitan tämän viestin peruakseni huomisen tapaamisemme. Olen erittäin pahoillani aiheutuneesta vaivasta.
Επίσημη, με ευγένεια
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
Valitettavasti minun on ilmoitettava, etten pääse sovittuun tapaamiseemme, vaan joudun perumaan sen.
Επίσημη, με ευγένεια
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
Valitettavasti minun on peruttava huominen tapaamisemme.
Επίσημη, με ευγένεια
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
... takia minun on peruttava tapaamisemme.
Επίσημη, με ευγένεια