Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Ραντεβού

Ραντεβού - Τακτοποίηση

I would like an appointment with Mr Smith please.
是非とも・・・・様とお会いしてご意見を参考にさせていただきたくご連絡を差し上げた次第です。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
When would it suit you?
ご都合のよろしい日はありますでしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
Can we arrange a meeting?
お会いしてお話を伺うことはできますでしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
I think we should meet.
お会いしてお話を伺いたいと考えております。
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Αναβολή

I wonder whether we can postpone our meeting?
依然決めました面会の日取りを延期させていただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
I can't make it tomorrow at 2pm. Can we make it a bit later, say 4pm?
約束の時間は明日の2時となっておりましたが、急きょ不都合が生じたため、大変申し訳ございませんが4時に変更していただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
Would it be possible to set another date?
ご迷惑をおかけいたしますが、日程を変更していただくことは可能でしょうか?
Επίσημη, με ευγένεια
I have to postpone our meeting until…
ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・日に変更せざるを得なくなりました。
Επίσημη, με ευγένεια
Unfortunately I am double booked on the day we arranged to meet. Would it be possible to make another date?
お約束していた日に、あいにく急用が入ってしまいました。申し訳ございませんが、日程を変更していただけないでしょうか。
Επίσημη, με ευγένεια
I am forced to change the date of our meeting.
大変申し訳ございませんが、日程を変更せざるを得なくなりました。
Επίσημη, με ευθύτητα
Could we make it a bit earlier/later?
もう少し時間を早めて/遅くしていただくことは可能でしょうか? 
Επίσημη, με ευθύτητα

Ραντεβού - Ακύρωση

I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel your appointment for tomorrow. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
お電話致しましたがつながらなかったため、メールでご連絡差し上げることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが明日の面会をキャンセルせざるをえなくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια
Regretfully, I have to inform you that I will not be able to attend our proposed meeting, and shall therefore have to cancel.
申し訳ございませんが、急きょ不都合が生じ、お会いすることができなくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια
I'm afraid I have to cancel our appointment for tomorrow.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、明日の面会をキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・のためアポイントをキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Επίσημη, με ευγένεια