Πορτογαλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Harkitsemme ... ostoa...
Estamos considerando a aquisição de...
Επίσημη, με προσοχή
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Gostaríamos de fazer um pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä sitova tilauksemme...
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Επίσημη, με ευγένεια
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Επίσημη, με ευγένεια
Täten jätämme tilauksemme...
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Επίσημη, με ευθύτητα
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Επίσημη, με ευγένεια
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Επίσημη, με ευγένεια
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Anexas estão duas cópias do contrato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Επίσημη, με ευθύτητα
Täten vahvistamme tilauksenne.
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Επίσημη, με ευγένεια
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Επίσημη, με ευγένεια
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Seria possível adiar a entrega até...
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Επίσημη, με ευγένεια
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Επίσημη, με ευθύτητα
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Επίσημη, με ευθύτητα
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα