Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Harkitsemme ... ostoa...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Επίσημη, με προσοχή
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä sitova tilauksemme...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Επίσημη, με ευγένεια
Täten jätämme tilauksemme...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Επίσημη, με ευγένεια
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Επίσημη, με ευθύτητα
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Επίσημη, με ευθύτητα
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Επίσημη, με ευθύτητα
Täten vahvistamme tilauksenne.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Επίσημη, με ευγένεια
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Επίσημη, με ευγένεια
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Επίσημη, με ευθύτητα
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Επίσημη, με ευγένεια
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα