Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Harkitsemme ... ostoa...
Estamos considerando adquirir...
Επίσημη, με προσοχή
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Quisiéramos hacer un pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä sitova tilauksemme...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Επίσημη, με ευγένεια
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Επίσημη, με ευγένεια
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Επίσημη, με ευγένεια
Täten jätämme tilauksemme...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Deseamos adquirir...
Επίσημη, με ευθύτητα
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Επίσημη, με ευγένεια
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Επίσημη, με ευθύτητα
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Επίσημη, με ευθύτητα
Täten vahvistamme tilauksenne.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Επίσημη, με ευγένεια
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Επίσημη, με ευγένεια
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Επίσημη, με ευγένεια
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Επίσημη, με ευγένεια
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Επίσημη, με ευθύτητα
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Επίσημη, με ευθύτητα
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα