Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Vi overveje et køb af...
Επίσημη, με προσοχή
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Vi vil gerne angive en ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Επίσημη, με ευγένεια
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Vedlagt vil du finde din ordre
Επίσημη, με ευγένεια
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Επίσημη, με ευγένεια
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Vi angiver hermed en ordre på...
Επίσημη, με ευθύτητα
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Επίσημη, με ευθύτητα
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Επίσημη, με ευγένεια
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Επίσημη, με ευθύτητα
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Επίσημη, με ευθύτητα
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Επίσημη, με ευγένεια
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Επίσημη, με ευγένεια
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Επίσημη, με ευθύτητα
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Επίσημη, με ευγένεια
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Επίσημη, με ευθύτητα
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Επίσημη, με ευθύτητα
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα