Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Επίσημη, με προσοχή
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Επίσημη, με ευγένεια
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Επίσημη, με ευγένεια
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Επίσημη, με ευγένεια
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Επίσημη, με ευθύτητα
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Επίσημη, με ευθύτητα
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Επίσημη, με ευγένεια
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Επίσημη, με ευθύτητα
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Επίσημη, με ευθύτητα
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Επίσημη, με ευθύτητα
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Επίσημη, με ευγένεια
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Επίσημη, με ευγένεια
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Επίσημη, με ευγένεια
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Επίσημη, με ευθύτητα
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Επίσημη, με ευγένεια
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Επίσημη, με ευγένεια
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Επίσημη, με ευγένεια
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Επίσημη, με ευγένεια
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Επίσημη, με ευθύτητα
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Επίσημη, με ευθύτητα
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα