Δανέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Vi överväger att köpa ...
Vi overveje et køb af...
Επίσημη, με προσοχή
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Vi vil gerne angive en ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Επίσημη, με ευγένεια
Bifogat hittar ni vår beställning.
Vedlagt vil du finde din ordre
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi lägger härmed in vår order på ...
Vi angiver hermed en ordre på...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Επίσημη, με ευθύτητα
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Επίσημη, με ευγένεια
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Επίσημη, με ευθύτητα
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi bekräftar härmed din beställning.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Επίσημη, με ευθύτητα
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Επίσημη, με ευγένεια
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Επίσημη, με ευθύτητα
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα