Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα