Ταϊλανδέζικα | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
เราต้องการสั่งของ
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα