Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Am dori să plasăm o comandă.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
Veți găsi atașată comanda noastră.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα