Ουγγρικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Szeretnénk rendelést leadni.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
Csatolva találja a rendelésünket.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα