Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Ni konsideras la aĉeto de...
Επίσημη, με προσοχή
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Мы хотели бы заказать
Ni ŝatus meti ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же еще один наш заказ на...
Vi trovos nian firman ordon por...
Επίσημη, με ευγένεια
Тут же вы найдете наш заказ
Vi trovos vian ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Επίσημη, με ευγένεια
Одновременно мы хотели бы заказать...
Ni metas nian ordon por...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы намерены купить у вас...
Ni intencas aĉeti...
Επίσημη, με ευθύτητα
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Επίσημη, με ευγένεια
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Επίσημη, με ευγένεια
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Επίσημη, με ευθύτητα
В приложении вы найдете две копии контракта
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Επίσημη, με ευθύτητα
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Ni konfirmas vian mendon.
Επίσημη, με ευγένεια
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Επίσημη, με ευγένεια
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Επίσημη, με ευγένεια
Возможно ли продлить заказ до...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Επίσημη, με ευθύτητα
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Επίσημη, με ευθύτητα
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα