Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Επίσημη, με προσοχή
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Am dori să plasăm o comandă.
Мы хотели бы заказать
Επίσημη, με ευγένεια
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Тут же еще один наш заказ на...
Επίσημη, με ευγένεια
Veți găsi atașată comanda noastră.
Тут же вы найдете наш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευγένεια
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Επίσημη, με ευθύτητα
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Мы намерены купить у вас...
Επίσημη, με ευθύτητα
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Επίσημη, με ευγένεια
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Επίσημη, με ευγένεια
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Επίσημη, με ευθύτητα
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
В приложении вы найдете две копии контракта
Επίσημη, με ευθύτητα
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Επίσημη, με ευθύτητα
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Επίσημη, με ευγένεια
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Επίσημη, με ευγένεια
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Επίσημη, με ευγένεια
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Επίσημη, με ευθύτητα
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Επίσημη, με ευθύτητα
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Επίσημη, με ευγένεια
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Επίσημη, με ευγένεια
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Возможно ли продлить заказ до...
Επίσημη, με ευγένεια
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Επίσημη, με ευγένεια
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Επίσημη, με ευγένεια
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Επίσημη, με ευγένεια
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Επίσημη, με ευγένεια
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Επίσημη, με ευθύτητα
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα