Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Estamos considerando a aquisição de...
Harkitsemme ... ostoa...
Επίσημη, με προσοχή
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Gostaríamos de fazer um pedido.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Επίσημη, με ευγένεια
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Επίσημη, με ευγένεια
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Επίσημη, με ευγένεια
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Επίσημη, με ευγένεια
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Täten jätämme tilauksemme...
Επίσημη, με ευθύτητα
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Επίσημη, με ευθύτητα
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Επίσημη, με ευγένεια
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Επίσημη, με ευγένεια
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Επίσημη, με ευθύτητα
Anexas estão duas cópias do contrato.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Επίσημη, με ευθύτητα
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Επίσημη, με ευγένεια
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Επίσημη, με ευγένεια
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Επίσημη, με ευγένεια
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Επίσημη, με ευθύτητα
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Επίσημη, με ευθύτητα
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Επίσημη, με ευγένεια
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Επίσημη, με ευγένεια
Seria possível adiar a entrega até...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Επίσημη, με ευγένεια
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Επίσημη, με ευθύτητα
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Επίσημη, με ευθύτητα
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα