Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Ni konsideras la aĉeto de...
Επίσημη, με προσοχή
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Szeretnénk rendelést leadni.
Ni ŝatus meti ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Vi trovos nian firman ordon por...
Επίσημη, με ευγένεια
Csatolva találja a rendelésünket.
Vi trovos vian ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Επίσημη, με ευγένεια
Ezúton szeretnénk rendelni...
Ni metas nian ordon por...
Επίσημη, με ευθύτητα
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Ni intencas aĉeti...
Επίσημη, με ευθύτητα
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Επίσημη, με ευγένεια
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Επίσημη, με ευγένεια
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Επίσημη, με ευθύτητα
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Επίσημη, με ευθύτητα
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Ni konfirmas vian mendon.
Επίσημη, με ευγένεια
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Επίσημη, με ευγένεια
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Επίσημη, με ευγένεια
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Επίσημη, με ευθύτητα
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Επίσημη, με ευγένεια
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Επίσημη, με ευγένεια
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Επίσημη, με ευγένεια
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Επίσημη, με ευθύτητα
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Επίσημη, με ευθύτητα
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα