Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Wij overwegen de aanschaf van ...
・・・・の購入を検討しております。
Επίσημη, με προσοχή
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Επίσημη, με ευγένεια
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Επίσημη, με ευγένεια
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
注文書を同封いたしました。
Επίσημη, με ευγένεια
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Επίσημη, με ευγένεια
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
・・・・を下記の通り注文いたします。
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Επίσημη, με ευθύτητα
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
書面で確認をいただきたいのですが
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Επίσημη, με ευγένεια
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
注文を早急に処理いたします。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Επίσημη, με ευγένεια
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
Επίσημη, με ευθύτητα
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
契約書を2枚同封しました。
Επίσημη, με ευθύτητα
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Επίσημη, με ευθύτητα
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Επίσημη, με ευγένεια
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Επίσημη, με ευγένεια
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Επίσημη, με ευγένεια
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Επίσημη, με ευθύτητα
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Επίσημη, με ευγένεια
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Επίσημη, με ευγένεια
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Επίσημη, με ευγένεια
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Επίσημη, με ευγένεια
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Επίσημη, με ευθύτητα
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα