Ελληνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Wij overwegen de aanschaf van ...
Εξετάζουμε την αγορά...
Επίσημη, με προσοχή
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε την παραγγελία μας στην εταιρεία σας για...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Θα θέλαμε να κάνουμε μια παραγγελία.
Επίσημη, με ευγένεια
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Επισυνάπτεται η παραγγελία της εταιρίας μας για...
Επίσημη, με ευγένεια
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Επισυνάπτεται η παραγγελία μας.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Έχουμε μια σταθερή ζήτηση για..., και έτσι θα θέλαμε να παραγγείλουμε...
Επίσημη, με ευγένεια
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Με την παρούσα θα θέλαμε να κάνουμε την παραγγελία μας για...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Επιθυμούμε να αγοράσουμε... από εσάς.
Επίσημη, με ευθύτητα
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Είστε σε θέση να δεχτείτε και να κάνετε μια παραγγελία για... στην τιμή...;
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Ανυπομονούμε να λάβουμε την γραπτή βεβαίωση σας.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Μπορείτε παρακαλώ να επιβεβαιώσετε την ημερομηνία αποστολής και την τιμή με φαξ;
Επίσημη, με ευγένεια
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Η παραγγελία σας θα επεξεργαστεί το συντομότερο δυνατό.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Η παραγγελία σας βρίσκεται υπό επεξεργασία, και αναμένουμε να την έχουμε έτοιμη για αποστολή πριν...
Επίσημη, με ευγένεια
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Σύμφωνα με προφορικές συμφωνίες μας, σας στέλνουμε το συμβόλαιο που πρέπει να υπογράψετε.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Βρείτε συνημμένα δύο αντίτυπα του συμβολαίου.
Επίσημη, με ευθύτητα
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Παρακαλούμε στείλτε μας ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο του συμβολαίου το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής.
Επίσημη, με ευθύτητα
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε την παραγγελία σας.
Επίσημη, με ευγένεια
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Με την παρούσα επιβεβαιώνουμε την προφορική συμφωνία μας από...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Αποδεχόμαστε τους όρους πληρωμής σας και επιβεβαιώνουμε ότι η πληρωμή θα γίνει με ενέγγυα πίστωση / διεθνή ταχυδρομική επιταγή / τραπεζικό έμβασμα.
Επίσημη, με ευγένεια
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Μόλις λάβαμε φαξ σας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία όπως έχει οριστεί.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Παρέχουμε αυτή την παραγγελία δειγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η παράδοση πρέπει να γίνει πριν από...
Επίσημη, με ευθύτητα
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Τα αγαθά σας θα αποσταλούν μέσα σε... μέρες/εβδομάδες/μήνες.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Θα ήταν δυνατόν να μειώσουμε την παραγγελία μας από... σε...
Επίσημη, με ευγένεια
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Θα ήταν δυνατόν να αυξηθεί η παραγγελία μας από... σε...
Επίσημη, με ευγένεια
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Θα ήταν δυνατόν να αναβληθεί η παραγγελία μέχρι...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Δυστυχώς, πρέπει να σας πληροφορήσουμε ότι δεν είμαστε σε θέση να παραδώσουμε τα εμπορεύματα σας μέχρι...
Επίσημη, με ευγένεια
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι αυτή η παραγγελία δεν θα είναι έτοιμη για αποστολή αύριο.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε δώσει την παραγγελία μας αλλού.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι έχουμε δώσει την παραγγελία μας σε άλλη εταιρεία.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Δυστυχώς, αυτά τα αντικείμενα δεν είναι πλέον διαθέσιμο / έχουν εξαντληθεί, γι 'αυτό θα πρέπει να ακυρώσουμε την παραγγελία σας.
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Δυστυχώς, οι προϋποθέσεις σας δεν είναι αρκετά ανταγωνιστικές για να είναι βιώσιμη η παραγγελία.
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να δεχτούμε την παραγγελία σας γιατί...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Θα θέλαμε να ακυρώσουμε την παραγγελία μας. Ο αριθμός παραγγελίας είναι...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Είμαστε αναγκασμένοι να ακυρώσουμε την παραγγελία μας λόγω...
Επίσημη, με ευθύτητα
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Αφού δεν είσαστε διατεθειμένοι να προσφέρετε χαμηλότερη τιμή, λυπούμαστε να σας ενημερώσουμε ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε την παραγγελία.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Δεν έχουμε άλλη εναλλακτική λύση παρά να ακυρώσουμε την παραγγελία μας για...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα