Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

・・・・の購入を検討しております。
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Επίσημη, με προσοχή
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Am dori să plasăm o comandă.
Επίσημη, με ευγένεια
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Επίσημη, με ευγένεια
注文書を同封いたしました。
Veți găsi atașată comanda noastră.
Επίσημη, με ευγένεια
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・を下記の通り注文いたします。
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Επίσημη, με ευθύτητα
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
書面で確認をいただきたいのですが
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Επίσημη, με ευγένεια
注文を早急に処理いたします。
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Επίσημη, με ευγένεια
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Επίσημη, με ευθύτητα
契約書を2枚同封しました。
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Επίσημη, με ευθύτητα
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Επίσημη, με ευθύτητα
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Επίσημη, με ευγένεια
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Επίσημη, με ευγένεια
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Επίσημη, με ευγένεια
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Επίσημη, με ευθύτητα
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Επίσημη, με ευγένεια
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Επίσημη, με ευγένεια
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Επίσημη, με ευγένεια
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Επίσημη, με ευγένεια
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Επίσημη, με ευγένεια
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Επίσημη, με ευθύτητα
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα