Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

・・・・の購入を検討しております。
Wij overwegen de aanschaf van ...
Επίσημη, με προσοχή
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Επίσημη, με ευγένεια
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
注文書を同封いたしました。
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・を下記の通り注文いたします。
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Επίσημη, με ευθύτητα
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
書面で確認をいただきたいのですが
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Επίσημη, με ευγένεια
注文を早急に処理いたします。
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Επίσημη, με ευθύτητα
契約書を2枚同封しました。
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Επίσημη, με ευθύτητα
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Επίσημη, με ευθύτητα
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Επίσημη, με ευγένεια
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Επίσημη, με ευγένεια
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Επίσημη, με ευθύτητα
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Επίσημη, με ευγένεια
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Επίσημη, με ευθύτητα
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Επίσημη, με ευθύτητα
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα