Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα