Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
Am dori să plasăm o comandă.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα