Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Ni konsideras la aĉeto de...
・・・・の購入を検討しております。
Επίσημη, με προσοχή
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Ni ŝatus meti ordon.
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos nian firman ordon por...
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Επίσημη, με ευγένεια
Vi trovos vian ordon.
注文書を同封いたしました。
Επίσημη, με ευγένεια
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Επίσημη, με ευγένεια
Ni metas nian ordon por...
・・・・を下記の通り注文いたします。
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni intencas aĉeti...
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
書面で確認をいただきたいのですが
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Επίσημη, με ευγένεια
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
注文を早急に処理いたします。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
契約書を2枚同封しました。
Επίσημη, με ευθύτητα
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni konfirmas vian mendon.
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Επίσημη, με ευγένεια
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Επίσημη, με ευγένεια
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Επίσημη, με ευθύτητα
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Επίσημη, με ευγένεια
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Επίσημη, με ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Επίσημη, με ευγένεια
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Επίσημη, με ευγένεια
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Επίσημη, με ευθύτητα
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Επίσημη, με ευθύτητα
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα