Ρουμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Vi overveje et køb af...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Επίσημη, με προσοχή
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Vi vil gerne angive en ordre.
Am dori să plasăm o comandă.
Επίσημη, με ευγένεια
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Επίσημη, με ευγένεια
Vedlagt vil du finde din ordre
Veți găsi atașată comanda noastră.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi angiver hermed en ordre på...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Επίσημη, με ευγένεια
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi bekræfter hermed din ordre.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Επίσημη, με ευγένεια
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Επίσημη, με ευγένεια
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Επίσημη, με ευγένεια
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Επίσημη, με ευγένεια
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Επίσημη, με ευγένεια
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Επίσημη, με ευθύτητα
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα