Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Vi overveje et køb af...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Επίσημη, με προσοχή
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Vi vil gerne angive en ordre.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Επίσημη, με ευγένεια
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Vedlagt vil du finde din ordre
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi angiver hermed en ordre på...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Επίσημη, με ευγένεια
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi bekræfter hermed din ordre.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Επίσημη, με ευγένεια
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Επίσημη, με ευγένεια
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Επίσημη, με ευγένεια
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα