Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Επίσημη, με προσοχή
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Επίσημη, με ευγένεια
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Επίσημη, με ευγένεια
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Επίσημη, με ευγένεια
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Επίσημη, με ευγένεια
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Επίσημη, με ευθύτητα
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Επίσημη, με ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Επίσημη, με ευθύτητα
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα