Ισπανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Estamos considerando adquirir...
Επίσημη, με προσοχή
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Quisiéramos hacer un pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Επίσημη, με ευγένεια
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Deseamos adquirir...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Επίσημη, με ευγένεια
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Επίσημη, με ευγένεια
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Επίσημη, με ευθύτητα
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Επίσημη, με ευθύτητα
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Επίσημη, με ευθύτητα
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Επίσημη, με ευγένεια
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Επίσημη, με ευθύτητα
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Επίσημη, με ευγένεια
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Επίσημη, με ευγένεια
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Επίσημη, με ευγένεια
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Επίσημη, με ευθύτητα
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα