Ιαπωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Παραγγελία

Παραγγελία - Κάντε μια παραγγελία

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
・・・・の購入を検討しております。
Επίσημη, με προσοχή
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
下記の通り・・・・を注文いたします。よろしくお手配願います。
Επίσημη, με πολλή ευγενεία
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
下記の通り注文いたします。よろしくお取り計らい願います。
Επίσημη, με ευγένεια
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
同封物は・・・・の正式な注文書です。
Επίσημη, με ευγένεια
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
注文書を同封いたしました。
Επίσημη, με ευγένεια
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
弊社は・・・・について安定した需要があるので・・・・の購入を検討しております。
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
・・・・を下記の通り注文いたします。
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
・・・・を注文いたしますのでよろしくお願い申し上げます。
Επίσημη, με ευθύτητα
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
まことに不本意ながら、・・・・の価格を・・・・に変更させていただきたく、お願い申し上げます。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
書面で確認をいただきたいのですが
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα

Παραγγελία - Βεβαίωση

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
発送日と総額をファックスにてご回答をお願いします。
Επίσημη, με ευγένεια
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
注文を早急に処理いたします。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
ご注文を承りました。・・・・までに発送致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
口頭契約に従いまして、契約書を送付いたします。ご確認の上、ご署名と捺印をお願い致します。
Επίσημη, με ευθύτητα
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
契約書を2枚同封しました。
Επίσημη, με ευθύτητα
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
契約書にご署名の上、お手数ですが受理日より10日以内にご返送ください。
Επίσημη, με ευθύτητα
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
ご注文を受注いたしましたので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。
Επίσημη, με ευγένεια
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
見積もりをご送付いただきありがとうございます。
Επίσημη, με ευγένεια
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
この書面は・・月・・日付けの口頭契約を確認するものです。
Επίσημη, με ευγένεια
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
私どもはお支払いが、取消不能信用状/国際為替/銀行振替 により行われることに同意いたします。
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
注文を受注いたしましたので早急に手配します。
Επίσημη, με ευθύτητα
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
・・・・日の納期を厳守していただけるという条件で、試験注文をお願い致します。
Επίσημη, με ευθύτητα

Παραγγελία - Αλλαγές

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
数量・・・・と発注いたしましたが、・・・・に変更していただくことは可能でしょうか。お手数ですが、ご検討お願い致します。
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
数量・・・・でお願いしておりましたが、追加注文をすることは可能でしょうか。
Επίσημη, με ευγένεια
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
ご迷惑をおかけして大変申し訳ございませんが、当社側で不都合が生じたため・・・・日に納期を延長していただくことは可能でしょうか。
Επίσημη, με ευγένεια
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
調達に急遽不都合が生じまして、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。・・・・月・・・・日には、貴社に納入の予定でございます。
Επίσημη, με ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
納期が明日までとなっておりましたが、ご指定の納期に間に合わせることができませんでした。貴社に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、衷心よりお詫び申し上げます。
Επίσημη, με ευγένεια

Παραγγελία - Ακύρωση

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
貴社にご迷惑をおかけして申し訳ございませんが・・・・により注文を取消させていただきます。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
誠に勝手ではありますが、注文を取消させていただきたく、お願いいたします。また、貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、ご注文いただいた商品は廃番になったため/生産量が受注に追い付かないため ご注文を辞退せざるを得ない状況であります。
Επίσημη, με ευγένεια
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
大変申し訳ございませんが、取引条件を慎重に検討させていただいた結果、今回は辞退させていただくことにしました。
Επίσημη, με ευγένεια
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
大変申し訳ございませんが、・・・・により今回のお申し出を辞退させていただくことに致しました。
Επίσημη, με ευγένεια
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
この度は誠に勝手ではありますが、発注(No.*******)を取り消していただきたく存じ、ご連絡いたしました。貴社に多大なご迷惑をおかけすることとになりますこと、心よりお詫び申し上げます。
Επίσημη, με ευθύτητα
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Επίσημη, με ευθύτητα
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
これ以上の値引きを行いますと、採算がとれなくなるおそれが生じますので、このたびはやむを得ず注文を取り消させていただきます。あしからずご了承ください。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
・・・・により、やむをえず注文を取り消さざるを得なくなりました。
Επίσημη, με πολλή ευθύτητα