Γερμανικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

ฉันต้องการจะจอง...
Ich würde gerne ... reservieren...
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันต้องการจะจอง...
Ich möchte gerne ... reservieren...
Επίσημη, με ευγένεια
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
Haben Sie ein freies Zimmer am...
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันต้องการจองห้องของ...
Ich würde gerne für den ... ein Zimmer reservieren...
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
Ich würde gerne ... im Namen von ... reservieren.
Επίσημη, με ευγένεια
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
Wir bräuchten außerdem folgende Ausstattung und Dienstleistungen:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
Wäre es möglich, dass Datum der Reservierung auf den ... zu ändern...
Επίσημη, με ευγένεια
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
Leider habe ich am vereinbarten Tag zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, das Zimmer für einen anderen Tag zu reservieren?
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
Leider muss ich Sie bitten, meine Reservierung für den ... auf den ... umzubuchen...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
Ich würde gerne ein zusätzliches Zimmer reservieren, wo nach der Besprechung das Mittagessen serviert wird.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
Leider muss ich meine Reservierung für ... stornieren, weil...
Επίσημη, με ευγένεια
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
Aufgrund von ... muss ich meine Reservierung leider stornieren.
Επίσημη, με ευγένεια
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
Leider muss ich unsere Reservierung für einen kleinen Konferenzraum und ein dreigängiges Abendessen stornieren.
Επίσημη, με ευγένεια
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unsere Reservierung für den Konferenzraum stornieren muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Επίσημη, με ευγένεια