Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Jag skulle vilja boka ...
Vorrei riservare...
Επίσημη, με ευγένεια
Jag önskar boka ...
Vorrei prenotare...
Επίσημη, με ευγένεια
Har ni några lediga rum för ...
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Επίσημη, με ευγένεια
Jag skulle vilja boka ett rum för ...
Vorrei prenotare una stanza al...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi skulle vilja boka ett av era konferensrum med sittplatser för 100 personer.
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Επίσημη, με ευγένεια
Jag skulle vilja boka ... på namnet ...
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Επίσημη, με ευγένεια
Vi behöver också följande utrustning och tilläggstjänster:
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Skulle det vara möjligt att ändra datumet för vår bokning till ...
Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr är jag dubbelbokad dagen vi bestämde oss för. Skulle det vara möjligt att reservera rummet till ett annat datum?
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Επίσημη, με ευγένεια
Jag är rädd för att jag måste be er om att ändra min bokning från ... till ...
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Jag skulle vilja boka ytterligare ett rum där lunch skulle serveras efter mötet.
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Jag är rädd för att jag måste avboka vår reservation för ... eftersom ...
Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Επίσημη, με ευγένεια
På grund av ... är jag rädd för att jag måste avboka min reservation.
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Επίσημη, με ευγένεια
Tyvärr måste jag avboka vår reservation för ett litet konferensrum och en trerättersmiddag.
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Επίσημη, με ευγένεια
Jag kunde inte nå dig per telefon, och därför skriver jag detta e-postmeddelande för att meddela att jag måste avboka vår reservation av konferensrummet. Jag ber om ursäkt för eventuella besvär som detta ger upphov till.
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Επίσημη, με ευγένεια