Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Я хотел бы забронировать...
Vorrei riservare...
Επίσημη, με ευγένεια
Я хотел бы забронировать...
Vorrei prenotare...
Επίσημη, με ευγένεια
У вас есть свободные места на...
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Επίσημη, με ευγένεια
Я хотел бы забронировать комнату на...
Vorrei prenotare una stanza al...
Επίσημη, με ευγένεια
Мы хотели бы зарезервировать конференц. зал вместительностью 100 человек.
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Επίσημη, με ευγένεια
Я хотел бы забронировать... на имя...
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Επίσημη, με ευγένεια
Нам также потребуется следующее оснащение и услуги:
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Возможно ли изменить дату резервации на...
Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, мой день забит оговоренного числа. Возможно ли зарезервировать помещение на другую дату?
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Επίσημη, με ευγένεια
Боюсь, я вынужден просить вас перенести мой заказ с... на...
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Я хотел бы забронировать дополнительное помещение для ланча после переговоров
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Боюсь, мне придется отказаться от забронированного... , поскольку...
Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Επίσημη, με ευγένεια
Ввиду..., боюсь, мне придется отказаться от зарезервированного мной...
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Επίσημη, με ευγένεια
К сожалению, я вынужден отказаться от забронированного мной малого конференц. зала и обеда из трех блюд
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Επίσημη, με ευγένεια
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Επίσημη, με ευγένεια