Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Eu gostaria de reservar...
Vorrei riservare...
Επίσημη, με ευγένεια
Eu desejo reservar...
Vorrei prenotare...
Επίσημη, με ευγένεια
Existe alguma vaga para o dia...
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Επίσημη, με ευγένεια
Eu gostaria de reservar um quarto/ um lugar no(a)...
Vorrei prenotare una stanza al...
Επίσημη, με ευγένεια
Nós gostaríamos de reservar uma das suas salas de conferências com capacidade para 100 pessoas.
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Επίσημη, με ευγένεια
Eu gostaria de reservar... em nome de...
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Επίσημη, με ευγένεια
Também precisamos dos seguintes equipamentos e serviços:
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Seria possível alterar a data da reserva para...
Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente tenho outra reserva no dia em que combinamos. Seria possível reservar o quarto/ lugar em outra data?
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Επίσημη, με ευγένεια
Desculpe-me mas devo solicitar a alteração da minha reserva de...para...
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Gostaria de reservar um espaço / lugar/ quarto/ adicional onde possa ser servido o almoço após a reunião.
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Lamento ter que cancelar a nossa reserva de...pois...
Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Επίσημη, με ευγένεια
Devido a..., sinto informar que devo cancelar minha reserva.
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Επίσημη, με ευγένεια
Infelizmente tenho que cancelar nossa reserva de uma sala de conferências pequena e jantar com três pratos distintos.
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Επίσημη, με ευγένεια
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar nossa reserva da sala de conferências. Lamento muito por qualquer inconveniência causada.
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Επίσημη, με ευγένεια