Αγγλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Chciałbym zarezerwować...
I would like to book…
Επίσημη, με ευγένεια
Chcę zarezerwować...
I wish to book…
Επίσημη, με ευγένεια
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Do you have any vacancies on…
Επίσημη, με ευγένεια
Chciałbym zarezerwować pokój na...
I would like to reserve a room on the…
Επίσημη, με ευγένεια
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Επίσημη, με ευγένεια
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
I would like to reserve…in the name of...
Επίσημη, με ευγένεια
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
We also need the following equipment and services:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Επίσημη, με ευγένεια
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Επίσημη, με ευγένεια
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Επίσημη, με ευγένεια
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Επίσημη, με ευγένεια
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Επίσημη, με ευγένεια