Ιταλικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Ik zou graag ... reserveren ...
Vorrei riservare...
Επίσημη, με ευγένεια
Ik wil graag ... reserveren ...
Vorrei prenotare...
Επίσημη, με ευγένεια
Heeft u een vrije kamer op ...
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Επίσημη, με ευγένεια
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Vorrei prenotare una stanza al...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Επίσημη, με ευγένεια
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Επίσημη, με ευγένεια
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Επίσημη, με ευγένεια
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Επίσημη, με ευγένεια
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Επίσημη, με ευγένεια
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Επίσημη, με ευγένεια