Φινλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

....를 예약하고 싶습니다.
Haluaisin varata...
Επίσημη, με ευγένεια
....를 예약하고 싶습니다.
Haluaisin varata...
Επίσημη, με ευγένεια
...날에 예약 가능 한가요?
Onko teillä vapaita huoneita...
Επίσημη, με ευγένεια
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
Haluaisin varata huoneen...
Επίσημη, με ευγένεια
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
Haluaisimme varata yhden konferenssihuoneistanne 100 henkilölle.
Επίσημη, με ευγένεια
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
Haluaisin tehdä varauksen nimellä...
Επίσημη, με ευγένεια
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
Tarvitsemme myös seuraavia tarvikkeita ja palveluja:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
Olisiko mahdollista muuttaa varaustamme...
Επίσημη, με ευγένεια
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Valitettavasti olenkin varattu aiemmin sovittuna päivänä. Voisinko siirtää varaukseni toiselle päivälle?
Επίσημη, με ευγένεια
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Joudun valitettavasti pyytämään teitä muuttamaan varaukseni...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Haluaisin varata ylimääräisen huoneen, missä tarjoiltaisiin lounas tapaamisen jälkeen.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Joudun valitettavasti peruuttamaan varaukseni ... koska...
Επίσημη, με ευγένεια
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
... takia joudun peruuttamaan varaukseni.
Επίσημη, με ευγένεια
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Valitettavasti joudun perumaan varaukseni pienelle konferenssihuoneelle sekä kolmen ruokalajin illalliselle.
Επίσημη, με ευγένεια
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
En saanut teitä puhelimitse kiinni, joten kirjoitan postitse konferenssihuoneen varauksen peruutuksesta. Olen erittäin pahoillani kaikesta aiheutuneesta vaivasta.
Επίσημη, με ευγένεια