Ρωσικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Vorrei riservare...
Я хотел бы забронировать...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorrei prenotare...
Я хотел бы забронировать...
Επίσημη, με ευγένεια
Ci sono ancora dei posti liberi per...
У вас есть свободные места на...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorrei prenotare una stanza al...
Я хотел бы забронировать комнату на...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Мы хотели бы зарезервировать конференц. зал вместительностью 100 человек.
Επίσημη, με ευγένεια
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Я хотел бы забронировать... на имя...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Нам также потребуется следующее оснащение и услуги:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Возможно ли изменить дату резервации на...
Επίσημη, με ευγένεια
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
К сожалению, мой день забит оговоренного числа. Возможно ли зарезервировать помещение на другую дату?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Боюсь, я вынужден просить вас перенести мой заказ с... на...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Я хотел бы забронировать дополнительное помещение для ланча после переговоров
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Боюсь, мне придется отказаться от забронированного... , поскольку...
Επίσημη, με ευγένεια
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Ввиду..., боюсь, мне придется отказаться от зарезервированного мной...
Επίσημη, με ευγένεια
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
К сожалению, я вынужден отказаться от забронированного мной малого конференц. зала и обеда из трех блюд
Επίσημη, με ευγένεια
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Я не смог дозвониться до вас, поэтому сообщаю вам по электронной почте, что вынужден отменить нашу завтрашнюю встречу. Приношу извинения за возможные неудобства.
Επίσημη, με ευγένεια