Πολωνικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Vorrei riservare...
Chciałbym zarezerwować...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorrei prenotare...
Chcę zarezerwować...
Επίσημη, με ευγένεια
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Czy ma Pan jakieś wolne miejsca na...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorrei prenotare una stanza al...
Chciałbym zarezerwować pokój na...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Pragniemy dokonać rezerwacji jednej z Państwa sal konferencyjnych mieszczącej 100 osób.
Επίσημη, με ευγένεια
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Chciałbym zarezerwować...na nazwisko...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Potrzebne nam będzie także następujące wyposażenie i obsługa:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Czy jest możiwe, by zmienić datę rezerwacji na...
Επίσημη, με ευγένεια
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Niestety, mam już zarezerwowaną salę na dzień, o którym mówiliśmy. Czy można zarezerwować salę w innym terminie?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Obawiam się, że będę musiał Pana poprosić o zmianę w mojej rezerwacji z... na...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Chciałbym zarezerwować dodatkową salę, w której po spotkaniu będzie serwowany obiad.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Obawiam się, że będę musiał odwołać naszą rezerwację na..., ponieważ...
Επίσημη, με ευγένεια
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Z powodu..., obawiam się, że będę musiał odwołać moją rezerwację.
Επίσημη, με ευγένεια
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Niestety, muszę anulować naszą rezerwację na małą salę konferencyjną oraz trzydaniowy obiad.
Επίσημη, με ευγένεια
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Nie mogłem się dodzwonić do Pana, dlatego też piszę wiadomość. Chcę poinformować, że muszę odwołać naszą rezerwację na salę konferencyjną. Przepraszam bardzo za wszelkie niedogodności.
Επίσημη, με ευγένεια