Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Vorrei riservare...
Mi ŝatus rezervi...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorrei prenotare...
Mi deziras rezervi...
Επίσημη, με ευγένεια
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorrei prenotare una stanza al...
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Επίσημη, με ευγένεια
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Επίσημη, με ευγένεια
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Επίσημη, με ευγένεια
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Επίσημη, με ευγένεια
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Επίσημη, με ευγένεια
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Επίσημη, με ευγένεια
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Επίσημη, με ευγένεια
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Επίσημη, με ευγένεια