Χίντι | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Quisiera reservar...
मैं... बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Επίσημη, με ευγένεια
Me gustaría reservar...
मैं... बुक करना चाहूँगा.
Επίσημη, με ευγένεια
¿Tiene una habitación disponible para...
क्या... पर कोई सीट रिक्त हैं?
Επίσημη, με ευγένεια
Quisiera reservar una habitación para el...
मैं एक कमरा बुक करना चाहूँगा... के लिए.
Επίσημη, με ευγένεια
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
हम आपकी सभाकक्ष जिस में १०० लोगों के लिए सुविधा है, वह बुक करना चाहेंगे.
Επίσημη, με ευγένεια
Quisiera reservar... a nombre de...
मै... बुक करना चाहूँगा... के नाम पर.
Επίσημη, με ευγένεια
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
हमे निम्नलिखी उपकरण और सेवाओं कि ज़रूरत होगी.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
क्या हम हमारा बुकिंग... को बदल सकते हैं?
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
दुर्भाग्य से जिस दिन के लिए हमने कमरा बुक किया था उस दिन मै बहुत ही व्यस्त हूँ, क्या वह कमरा मेरे लिए किसी और दिन के लिए बुक किया जा सकता है?
Επίσημη, με ευγένεια
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग... से... को बदलना होगा.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
मै एक और कमरा बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी जहाँ सम्मेलन के बाद खान परोसा जाएगा.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
माफ कीजिए लेकिन मुझे हमारा... के लिए बुकिंग रद्द करना होगा क्योंकि...
Επίσημη, με ευγένεια
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग रद्द करनी पडेगी.
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
मुझ खेद है कि मुझे सभाकक्ष और भोजन का बुकिंग रद्द करनी होगी.
Επίσημη, με ευγένεια
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
आप फोन पर नही मिले इस लिए मेल भेज रहा हूँ. मुझे खेद है यह बताकर कि सभाकक्ष की हमारी बुकिंग हमे रद्द करनी होगी. आपकी असुविधा के लिए खेद है.
Επίσημη, με ευγένεια