Εσπεράντο | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

Quisiera reservar...
Mi ŝatus rezervi...
Επίσημη, με ευγένεια
Me gustaría reservar...
Mi deziras rezervi...
Επίσημη, με ευγένεια
¿Tiene una habitación disponible para...
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Επίσημη, με ευγένεια
Quisiera reservar una habitación para el...
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Επίσημη, με ευγένεια
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Επίσημη, με ευγένεια
Quisiera reservar... a nombre de...
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Επίσημη, με ευγένεια
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Επίσημη, με ευγένεια
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Επίσημη, με ευγένεια
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Επίσημη, με ευγένεια
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Επίσημη, με ευγένεια
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Επίσημη, με ευγένεια