Τουρκικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

・・・・の予約をお願い致します。
... için yer ayırmak istiyordum.
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の予約をお願い致します。
... için yer ayırmayı dilemiştim.
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・日に空きはありますでしょうか?
... için boş yeriniz var mıydı acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・日に部屋の予約をお願いします。
... tarihi için bir oda rezerve etmek istiyordum.
Επίσημη, με ευγένεια
100人収容可能な会議室の予約をお願いします。
100 kişilik kapasiteye sahip konferans salonlarınızdan birisini rezerve etmek istiyoruz.
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の予約を・・・・の名義でお願いいたします。
... adına ...'ı rezerve etmek istiyordum.
Επίσημη, με ευγένεια
次の備品を用意していただきたいです。
Ayrıca şu ekipmanlara ve hizmetlere ihtiyaç duyuyoruz:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

予約の日にちを・・・・日に変更することは可能でしょうか?
Acaba rezervasyonumuzun tarihini değiştirmek mümkün olur muydu?
Επίσημη, με ευγένεια
申し訳ございませんが、予約を入れた日が都合が悪くなってしまいました。日にちを変更していただくことは可能でしょうか?
Daha önce ayarladığımız tarih için rezervasyon çakışması yaşıyorum. Başka bir tarih için rezervasyon yapmamızın mümkünatı var mı acaba?
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、・・・・日の予約を・・・・日に変更していただくことは可能でしょうか?
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
会議の後に食事を出していただける部屋を別で予約したいです。
Öğle yemeğinin servisinin yapılacağı başka bir oda rezerve etmek istiyordum.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・により・・・・日の予約のキャンセルをお願い致します。
Korkarım ki ... için olan rezervasyonumu iptal etmek zorundayım çünkü ...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・により、大変申し訳ございませんが予約の取り消しをお願い致します。
... sebebiyle korkarım ki rezervasyonumu iptal ettirmek zorundayım.
Επίσημη, με ευγένεια
小会議室とコースディナーを予約いたしましたが、予約のキャンセルをお願い致します。
Küçük konferans salonu ve akşam yemeği için olan rezervasyonumu maalesef iptal ettirmek zorundayım.
Επίσημη, με ευγένεια
お電話をおかけいたしましたが通じなかったためメールでご連絡していることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが、会議室の予約の取り消しをお願い致します。
Size telefonla ulaşamadığım için rezervasyonumu iptal ettirmek zorunda kaldığımı bu e-posta yoluyla bildiriyorum. Şimdiden neden olduğum tüm problemler için özür dilerim.
Επίσημη, με ευγένεια