Ολλανδικά | Χρήσιμες εκφράσεις - Εμπορική αλληλογραφία | Κρατήσεις

Κρατήσεις - Κλείσιμο κράτησης

・・・・の予約をお願い致します。
Ik zou graag ... reserveren ...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の予約をお願い致します。
Ik wil graag ... reserveren ...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・日に空きはありますでしょうか?
Heeft u een vrije kamer op ...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・日に部屋の予約をお願いします。
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Επίσημη, με ευγένεια
100人収容可能な会議室の予約をお願いします。
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・の予約を・・・・の名義でお願いいたします。
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Επίσημη, με ευγένεια
次の備品を用意していただきたいです。
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Τροποποιήσεις

予約の日にちを・・・・日に変更することは可能でしょうか?
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Επίσημη, με ευγένεια
申し訳ございませんが、予約を入れた日が都合が悪くなってしまいました。日にちを変更していただくことは可能でしょうか?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Επίσημη, με ευγένεια
大変申し訳ございませんが、・・・・日の予約を・・・・日に変更していただくことは可能でしょうか?
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Επίσημη, με πολλή ευγένεια
会議の後に食事を出していただける部屋を別で予約したいです。
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Επίσημη, με ευγένεια

Κρατήσεις - Ματαίωση

大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・により・・・・日の予約のキャンセルをお願い致します。
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Επίσημη, με ευγένεια
・・・・により、大変申し訳ございませんが予約の取り消しをお願い致します。
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Επίσημη, με ευγένεια
小会議室とコースディナーを予約いたしましたが、予約のキャンセルをお願い致します。
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Επίσημη, με ευγένεια
お電話をおかけいたしましたが通じなかったためメールでご連絡していることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが、会議室の予約の取り消しをお願い致します。
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Επίσημη, με ευγένεια